آثار برگزیده فراخوان چهره های ماندگار در گالری الهه به نمایش گذاشته خواهد شد

آثار برگزیده فراخوان چهره های ماندگار در گالری الهه به نمایش گذاشته خواهد شد

معرفی نگارخانه الهه و دیگر اطلاعات در لینک پیوست :
http://www.wonderlandgroup.ir/news/news-720.html


۱۱ مرداد ۱۳۹۶