اعلام اسامی شرکت کنندگان فراخوان چهره های ماندگار ایران

اعلام اسامی شرکت کنندگان فراخوان چهره های ماندگار ایران

برای اطلاع از اسامی هنرمندان . تاریخ داوری آثار لطفا به لینک پیوست مراجعه کنید .

http://www.wonderlandgroup.ir/news/news-735.html

تمامی اخبار و اطلاعات مربوط به این فراخوان را فقط از طریق همین وبسایت یا کانال تلگرام گروه دنبال کنید .

کانال تلگرام : donyaajibillustration@


۱۳ مهر ۱۳۹۶