چهره های ماندگار ایران . یازدهمین نمایشگاه گروه دنیای عجیب

چهره های ماندگار ایران . یازدهمین نمایشگاه گروه دنیای عجیب

افتتاحیه روز 10 آذر ماه 1396 ساعت 4 تا 8 در گالری الهه . اختتامیه 20 آذر

آدرس : خیابان آفریقا، انتهای خیابان گلفام، سمت راست،
بن بست امینی، پلاک 3 . روزهای تعطیل: چهارشنبه

برای اطلاعات بیشتر به لینک مراجعه کنید :

http://www.wonderlandgroup.ir/news/news-755.html


۲۹ آبان ۱۳۹۶