توجه توجه

توجه توجه

یازدهمین نمایشگاه گروه دنیای عجیب  به هیچ عنوان جنبه ی سیاسی ندارد و هر گونه خبر با سمت و سوی سیاسی از جانب گروه و مدیر گروه در شبکه های مجازی و یا خبرگزاری های داخل و خارج از ایران منتشر شود هیچگونه ارتباطی به گروه دنیای عجیب و مدیریت گروه ندارد و نخواهد داشت.


۰۶ آذر ۱۳۹۶