هیئت داوران فراخوان یازدهمین نمایشگاه گروه دنیای عجیب

هیئت داوران فراخوان یازدهمین نمایشگاه گروه دنیای عجیب

با عنوان چهره های ماندگار ایران

مریم طباطبایی . لیدا معتمد . سید میثم موسوی . گلناز والا معتمد . میثم برزا . ماهنی تذهیبی

مهلت ارسال آثار اول شهریور ماه 1396 . ارسال آثار به ایمیل گروه دنیای عجیب /wonderlandgroupp@yahoo.com

برای اطلاع از شرایط فراخوان به لینک پیوست مراجعه کنید : http://www.wonderlandgroup.ir/events/events-1.html


۲۳ فروردين ۱۳۹۶