معرفی داوران فراخوان چهره های ماندگار ایران | سید میثم موسوی

معرفی داوران فراخوان چهره های ماندگار ایران | سید میثم موسوی

متولد 1363 تهران

تحصیل دررشته مدیریت بازرگانی

عضو پیوسته ی انجمن تصویرگران

دو نمایشگاه انفرادی وشرکت در بیش از 45 نمایشگاه گروهی  طراحی کاریکاتور وتصویرسازی در ایران

ایتالیا . ترکیه . اسلواکی . لهستان . امارات و ...

برگزیده و تقدیر شده ی چندین نمایشگاه . مسابقه و بیینال در ایران و خارج از کشور

تصویر سازی بیش از 100 عنوان کتاب کودک نوجوان و بزرگ سال

همکاری با بیش از 50 روزنامه و مجله  ی بزرگ سال و کودک ونوجوان


۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۶