معرفی داوران فراخوان چهره های ماندگار ایران | گلناز والامعتمد

معرفی داوران فراخوان چهره های ماندگار ایران | گلناز والامعتمد متولد فروردین ١٣57 تهران
فعالیت در زمینه نقاشى ، تصویر گری ،گرافیک وطراحی سایت از سال ١٣81
مدیر اجرایی گروه تصویرسازی دنیای عجیب از سال 1385
همکارى در زمینه تصویرگرى با نشریات مختلف
لوح تقدیر اثر برگزیده از یونیسف در نمایشگاه پوستر صلح و گفتگوی تمدنها – 1380
تقدیر شده درنمایشگاه  آرت مسه -آلمان1389
داور مسابقه نقاشی کودکان – کانون بیماران هموفیلی – 1395
داور مسابقه نقاشی کودکان – جشنواره سلامت هنر – 1395
•نمایشگاه پوستر فرهنگ صلح و گفتگوی تمدنها – 1380
•نمایشگاه دو سالانه طراحی – گالری آتشزاد و برگ – 1381
•نمایشگاه گروهی نقاشی – کافه عکس – 1383
•نمایشگاه گروهی نقاشی– گالری لاله – 1384
•نمایشگاه گروهی تصویر سازی –گالری ارسباران -1387
•نمایشگاه گروهی تصویر سازی- گالری لاله-1388
•نمایشگاه گروهی تصویر سازی- خانه هنرمندان (موضوع وجه پنهان) -1389
•نمایشگاه گروهی تصویر سازی- گالری آرت مسه -آلمان1389
•نمایشگاه گروهی تصویر سازی- خانه هنرمندان (موضوع داستانهای 1001 شب) - 1391
•نمایشگاه گروهی تصویر سازی- گالری آریا (10 سال تصویرسازی) -1391
•نمایشگاه گروهی تصویر سازی- خانه هنرمندان (موضوع کلیله ودمنه) – 1392
•نمایشگاه گروهی تصویر سازی- گالری ارسباران  (موضوع مدرنیته) – 1393
•نمایشگاه گروهی تصویر سازی- خانه هنرمندان (موضوع الفبای فارسی) – 1394
•نمایشگاه گروهی تصویر سازی-گالری نیاوران (موضوع تاب تاب عباسی)- 1395
•نمایشگاه گروهی تصویر سازی- گالری آریا (موضوع دنیای عجیب) – 1395


۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶